גנרטור דיזל תלת פאזי עם התנעה חשמלית של יצרן כלי ה
6550 ₪
גנרטור דיזל תלת פאזי עם התנעה חשמלית של יצרן כלי ה
16900 ₪
גנרטור דיזל תלת פאזי עם התנעה חשמלית של יצרן כלי ה
39800 ₪
גנרטור דיזל תלת פאזי עם התנעה חשמלית של יצרן כלי ה
46300 ₪
גנרטור דיזל תלת פאזי עם התנעה חשמלית של יצרן כלי ה
54550 ₪

צור קשר
050-5699549
tecnik.tools@gmail.com