נשמית מקצועית עם תקן גבוה FFP3, של היצרן SIGNET
12 ₪
מסכה עם פילטר לסינון חלקיקים ואדים נדיפים של היצרן
128 ₪
מסכה עם פילטרים לסינון חלקיקים, אדים נדיפים וגזים,
138 ₪
מסכה עם פילטרים לסינון חלקיקים ואדים נדיפים של היצ
165 ₪
מסכה עם פילטרים לסינון חלקיקים ואדים נדיפים של היצ
178 ₪
מסכת פנים מלאה חלקיקים ואדים נדיפים, להגנה מירבית,
679 ₪

צור קשר
המרץ 2 קרית אריה פתח תקווה
03-9226437
tecnik.tools@gmail.com