כננת הרמה חשמלית - יכולת הרמה 125/250 ק"ג - של יצר
485 ₪
כננת הרמה חשמלית איכותית - עד 250 ק"ג - של יצרן כל
499 ₪
כננת הרמה חשמלית - יכולת הרמה 125/250 ק"ג - של יצר
575 ₪
קרונית שינוע איכותית לכננת - עומס הרמה 500 ק"ג - ל
595 ₪
כננת הרמה חשמלית איכותית - עד 250 ק"ג - של יצרן כל
745 ₪
כננת הרמה חשמלית חזקה - עד 400 ק"ג - של יצרן כלי ה
799 ₪
כננת הרמה חשמלית - יכולת הרמה 250/500 ק"ג - של יצר
799 ₪
כננת הרמה חשמלית חזקה - יכולת הרמה 125 ק"ג - של יצ
995 ₪
כננת הרמה חשמלית - יכולת הרמה 300/600 ק"ג - של יצר
995 ₪
כננת הרמה חשמלית עוצמתית - עד 600 ק"ג - של יצרן כל
999 ₪
כננת הרמה חשמלית חזקה - יכולת הרמה 200 ק"ג - של יצ
1355 ₪
כננת הרמה חשמלית מקצועית - יכולת הרמה 250 ק"ג - של
2450 ₪
כננת הרמה חשמלית מקצועית - יכולת הרמה 300 ק"ג - של
3390 ₪
כננת הרמה חשמלית חזקה - יכולת הרמה 200 ק"ג - של יצ
3550 ₪
כננת הרמה חשמלית מקצועית - יכולת הרמה 360 ק"ג ואור
4190 ₪
כננת הרמה חשמלית - יכולת הרמה 300 ק"ג - לשימוש תעש
4335 ₪
כננת הרמה חשמלית מקצועית - יכולת הרמה 300 ק"ג - של
4590 ₪
כננת הרמה חשמלית חזקה במיוחד - עם יכולת הרמה 500 ק
4750 ₪
כננת הרמה חשמלית מקצועית - יכולת הרמה 500 ק"ג - של
4990 ₪
כננת רצפה חשמלית - עם יכולת הרמה 200 ק"ג -של יצרן
7250 ₪